Pre Sninu. Ľuďom.

Pomáhame remeslami ekonomike.

Mestský podnik Snina, s. r. o., registrovaný sociálny podnik