1. Projekt "Pilotná prevádzka sociálneho podniku v Snine"


Aktivity projektu: Svojpomocná úprava priestorov, Kancelárske vybavenie, Vybavenie krajčírskej a remeselnej dielne,  vybavenie prevádzky pre starostlivosť o domácnosť a záhradu
Doba realizácie: 10/2019 - 12/2020
Poskytnutý grant: 42 500 EUR


Projekt realizovaný vďaka podpore z regionálneho príspevku Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. 

Aktivity projektu: Zakúpenie úžitkového vozidla, ktoré bude využívané predovšetkým na zásobovanie , rozvoz zamestnancov,   strojov a pracovného náradia na jednotlivé zákazky pre starostlivosť o domácnosť a záhradu alebo stavebnú činnosť.

Doba realizácie : 01/2021 - 12/2021

Poskytnutý RP : 35 250,00 €                  


Projekt je realizovaný vďaka podpore odboru podpory regionálneho rozvoja Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Aktivity projektu: Rozšírenie stavebnej činnosti - údržba chodníkov, pokládka zámkovej dlažby

Doba realizácie :  01/2022 - 12/2022

Poskytnutý RP :  30 000,00 €


Projekt je realizovaný vďaka podpore odboru regionálneho rozvoja Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Aktivity projektu: Zakúpenie stavebného materiálu, materiálu na rekonštrukciu rozvodov elektriny, vody a kúrenia

Doba realizácie : do 31.12.2022

Poskytnutý RP : 24 500 €.Projekt je realizovaný vďaka podpore odboru regionálneho rozvoja Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR