Projekt "Pilotná prevádzka sociálneho podniku v Snine"


Aktivity projektu: Svojpomocná úprava priestorov, Kancelárske vybavenie, Vybavenie krajčírskej a remeselnej dielne,  vybavenie prevádzky pre starostlivosť o domácnosť a záhradu
Doba realizácie: 10/2019 - 12/2020
Poskytnutý grant: 42 500 EUR


Projekt realizovaný vďaka podpore z regionálneho príspevku Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.