Mestský podnik Snina, s. r. o., vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto "Správca Plavárne Snina"