Výberové konania - ZRUŠENÉ

Oznamujeme záujemcom o pracovné pozície v našom podniku, že výberové konania konané prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré boli plánované v náhradných termínoch sa NEUSKUTOČNIA z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19.

Nové termíny budú včas oznámené na našej webovej stránke aj na sociálnej sieti Facebook.

Oznam

Oznamujeme záujemcom o pracovné pozície v našom podniku, že výberové
konania konané prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa
neuskutočnia v plánovaných termínoch z dôvodu pretrvávajúcej pandémie
COVID-19.

Náhradné termíny sú zatiaľ v dňoch 26 - 27. 11. 2020 a 03 - 04. 12. 2020.

#spolutozvladnemeVýberové konanie

Mestský podnik Snina, s. r. o. vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto "Správca Plavárne Snina"