Mestský podnik Snina, s.  r.  o.

registrovaný sociálny podnik

Strojárska 2060/95

069 01   Snina

Adresa prevádzky
Budovateľská 4165/9
069 01   Snina


Telefón: +421 57 3700222
Mobil: +421 948 374 471

Konateľ
JUDr. Ján Pčola

e-mail: konatel@presninu.sk

Ekonomické oddelenie
Mária Havriľáková

e-mail: info@presninu.sk

Administrátor webu

e-mail: admin@presninu.sk