Mestský podnik Snina, s.  r.  o., r. s. p.

Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

IČO: 52532810
DIČ: 2121058874
IČ DPH: SK2121058874

Adresa prevádzky

Budovateľská 4165/9, 069 01 Snina


Telefón: +421 57 3700222

Mobil: +421 948 374 471


Konateľ spoločnosti

JUDr. Ján Pčola

e-mail: konatel@presninu.sk

Ekonomické oddelenie

Mária Havriľáková

e-mail: info@presninu.sk


Administrátor webu

e-mail: admin@presninu.sk