Mestský podnik Snina, s.r.o. je spoločnosť zaregistrovaná na základe schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva dňa 27. 7. 2019.

Štatút integračného podniku bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 1. 10. 2019. Podnik začal svoju činnosť od novembra 2019.