Človek je odnepamäti tvorivý, čoho výsledkom je množstvo remesiel. Keďže niektoré už nenávratne zanikli, našim cieľom nie je len zachovať remeslá pre ďalšie generácie, ale aj tradičné remeslo spropagovať v našom regióne, vrátiť ho ako také medzi ľudí. Rovnako chceme dať šancu pracovať ľuďom so zdravotným znevýhodnením.


Naša aktuálna ponuka, ktorú si viete zakúpiť aj prostredníctvom e-shopu:

  •  jednotlivé krojové časti alebo aj celý kroj z regiónu Snina

  •  plátené hračky a drobné suveníry ušité z látky

  •  súčasný odev s regionálnou výšivkou, vak alebo taška s vyšívanou aplikáciou

  • jedinečné šperky

Už čoskoro si budete môcť u nás zakúpiť aj:

  • tradičné úžitkové alebo umelecké výrobky z hliny
  • rôzne úžitkové výrobky z prútia

Vybavenie dielní bolo podporené regionálnym príspevkom z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v rámci projektu "Pilotná prevádzka sociálneho podniku v Snine".